Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Chcem zľavy, akcie a novinky !

Odhlásiť sa môžeš kedykoľvek

Nájdeš nás na FB:
 
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 OBJEDNÁVANIE.

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z pohodlia vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, faxu či písomne na našej adrese. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu alebo oznámiť ústne nasledovné údaje:
*meno a priezvisko kupujúceho,
*adresu kupujúceho,
*druh, množstvo a cenu tovaru,
*adresu dodania tovaru,
*telefonický a emailový kontakt,
*ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

 


2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY.

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám pošleme e-mailom. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.) vás budeme kontaktovať telefonicky pre potvrdenie objednávky.

 

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY.

Každú objednávku môžete do 2 hodín zrušiť, a to telefonicky, či e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

 

4. PLATBA

Možnosť výberu platby:

- bankovým prevodom na náš účet

- dobierkou +0,50 €

 

5. BALNÉ A POŠTOVNÉ.

Objednaný tovar vám pošleme Slovenskou poštou a to ako balík, alebo listovú zásielku aj ako dobierku v cene 2,20 €.

Na výber je aj dodanie kuriérom GLS - 3,20 € alebo Expres kuriérom Slovenskej pošty v cene 2,45 €.

Pri dodaní bicyklov je suma + 8,00 €, nakoľko ide o neštadnartné balíky.

 

 

6. DODACIA LEHOTA.

Dodacia lehota je 1 - 3 prac. dni na tovar, ktorý je skladom. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať na dohodnutie termínu dodania. Taktiež je možný individuálny dodací termín po vzájomnej dohode. Stačí nás kontaktovať s Vašou požiadavkou.

 

7. VÝMENA TOVARU( Nevhodne objednaný – nefunkčný tovar – Reklamácia).


V prípade potreby vám nepoužitý a nepoškodený tovar v originálnom obale vymeníme za iný druh, alebo vrátime peniaze na váš účet. Tovar stačí poslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou tovaru znáša v plnej výške kupujúci. Náklady spojené s reklamáciou znáša kupujúci, náklady na výmenu a následné zaslanie nového – opraveného výrobku v záručnej dobe znáša predávajúci.

 

8. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ.

Právo zákazníka na odstúpenie.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Právo dodávateľa na odstúpenie.

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamžiku odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vrátenie tovaru zákazníkom.

Najskôr nás kontaktujte, najlepšie písomnou formou, tj. e-mailom. Tovar nám posielajte výhradne ako doporučenú zásielku alebo balík. V žiadnom prípade nie ako dobierku - bude Vám vrátená. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predovšetkým náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebenie tovaru a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že obrázky na stránke sú ilustračné, čo môže niekedy spôsobiť iné očakávanie ako produkt vyzerá v skutočnosti. Ide najmä o odtiene farieb. V takom prípade je reklamácia prístupná po vzájomnej dohode.

Príklad, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Možnsť zaslania listom, ale aj emailom, ktorý bude obsahovať uvedené náležitosti.

— Komu : Risho s.r.o., Mgr. Richard Gašparík, Leoša Janáčka 44, 917 01 Trnava, IČO – 50818368, DIČ – 212 048 6984, IČDPH – SK212 048 6984

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

— Dátum ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.tocoide.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu Risho.sk v rámci internetovej predajne Risho.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Odoslaním objednávky sa rozumie aj mailová objednávka cez info@risho.sk ( napr. pri uplatňovaní zľavových kupónov ). Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.risho.sk , zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením objednávky, emailovej objednávky, zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. V prípade nesúhlasu so zasielaním akýchkoľvek emailov, je možné sa kedykoľvek odhlásiť a zrušiť doručovanie a to priamo v zaslanom emaile alebo kontaktovaním na info@risho.sk.

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@tocoide.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení a obchodných informácií s novinkami a ponukami, maximálne však 4-krát za mesiac. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Na vyžiadania v popise vyššie je možné okamžité zrušenie týchto zasielaní, možnosť zrušenia je aj v záhlaví pätičky reklamných oznamení.

 

10. REKLAMAČNÝ PORIADOK

10.1 Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7 a 8. Obchodných podmienok.

10.2 Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú riadené zákonom o ochrane spotrebiteľa 102/2014 Zz.

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu:info@risho.sk
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

11. STAROSTLIVOSŤ O ŠPERKY

Bižutéria nemá rovnaké vlastnosti ako šperk zo zlata či striebra. Pôvodný vzhľad zakúpeného výrobku zachováte, ak zabránite jeho styku s vodou, parfumom a lakom na vlasy. Aj kontakt s ľudským potom môže niekedy zareagovať  a  vzhľad výrobku sa môže zhoršiť. Komponenty použité na  výrobu bižutérie sú bez použitia niklu, takže pravdepodobnosť alergickej reakcie je minimálna. Ak by i napriek tomu prišlo k podráždeniu pokožky, výrobok neodporúčame ďalej nosiť.

Bižutéria je krehká a pri neopatrnom zaobchádzaní sa veľmi ľahko poškodí.

Chráňte ju pred kontaktom s tvrdými predmetmi.

Odkladajte ju pred sprchovaním, kúpaním, umývaním riadu a podobnými činnosťami, pri ktorých šperk prichádza do styku s vodou, aby neprišlo k poškodeniu povrchovej úpravy jednotlivých dielov.

Šperky odkladajte pred spaním, pri športovaní alebo inej fyzickej námahe, zabránite tým mechanickému či povrchovému poškodeniu výrobku.

Vyhýbajte sa kontaktu s chemickými prostriedkami. Pôsobenie parfúmov, vôní, morskej vody, krémov, chlóru a iných chemikálií môže spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy šperkov.

Životnosť bižutérie predĺžite, ak ju budete uchovávať v sáčku alebo v krabičke, oddelene od ostatných šperkov.

Čistenie bižutérie:

Bižutériu odporúčame pravidelne čistiť.

Kovové časti odporúčame  ošetriť preleštením jemnou mäkkou tkaninou alebo čističom kovov.

Na čistenie výrobkov s rhodiovaným povrchom nepoužívajte abrazívne materiály. Odporúčame mäkkú handričku namočenú vo vlažnej vode (nesmie byť horúca). Opláchnuť a vysušiť.

Ak by boli šperky veľmi znečistené, odporúčame zveriť túto prácu odborníkovi.

V prípade zistenia chyby u zakúpeného výrobku je potrebné tento tovar bezodkladne reklamovať v zmysle §599 Občianskeho zákonníka.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodaní tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

zjavné chyby, ktoré neboli zistené pri nákupe

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

- poškodenia v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti o bižutériu, hlavne v prípade poškodenia vodou, lakom na vlasy a parfumom.

- mechanického poškodenia, t.j. odretie, poškrabanie, odtrhnutie, rozbitie v dôsledku úderov/pádu atď.

 

Pri  našej bižutérii sú tieto druhy povrchových úprav kovových komponentov:

RHODIUM – rhodiovanie je povrchová úprava bižutérnych komponentov, pri ktorom sa na kovový podklad nanáša rohodium, je to veľmi vzácny striebrobiely, vysoko lesklý kujný kov. Patrí medzi platinové kovy a jeho cena je 3x vyššia ako rýdze zlato. Je známy svojou tvrdosťou, odolnosťou voči oderu a zároveň vysokým leskom, dokonca je odolnejší voči vonkajším vplyvom (ľudský pot , svetlo, , atď.) než zlato.  Vďaka jeho vlastnostiam sa veľmi často používa k povrchovej úprave strieborných (a iných) šperkov. Rhodium je zdravotne nezávadný kov a preto je vhodný aj pre alergikov, chráni šperk pred mechanickým opotrebením a spomaľuje proces starnutia šperku. Rhodium najčastejšie používame v kombinácii s krištáľmi  Swarovski Elements.

Postriebrený bižutérny kov – (bez obsahu niklu)

Platina – (bez obsahu niklu)

Poškodenie výrobkov nedodržaním uvedených zásad nemôže byť predmetom reklamácie!

Akákoľvek bižutéria alebo šperky sú nevhodné pre deti do 3 rokov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že šperky plnia ozdobnú funkciu. Doporučujeme Vám nenosiť prstene pri fyzicky náročnej práci, pretože pri kontakte prsteňa s tvrdým povrchom dochádza k jeho povrchovému poškodeniu, na ktoré nie je možné uplatniť záruku.

 

12. STAROSTLIVOSŤ O KABELKY A BATOHY

Starostlivosť o kožu netreba preháňať, avšak ani ju zanedbávať. Koža je v prvom rade prírodný produkt a podobne ako aj ľudská pokožka potrebuje svoju pravidelnú starostlivosť. Každý druh usne si vyžaduje individuálne ošetrovanie. Správne a pravidelné ošetrovanie usne predlžuje jej životnosť, krásu a zachováva funkčnosť výrobku. Najdôležitejšie je nevystavovať výrobky z prírodnej kože dlhodobému pôsobeniu snehu, dažďa, vysokým teplotám, silnému znečisteniu, škrabaniu a pod. Je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

 • Mokrý kožený výrobok je potrebné nechať voľne sušiť pri izbovej teplote. (Nikdy nesušiť tepelným ohrievačom!)
 • Chrániť výrobok pred priamym dlhodobým vystavením svetelného zdroja, uv zdroja atď. (Slnečné žiarenie pri bežnom nosení neškodí)
 • Pri odstraňovaní nečistôt nepoužívajte chemické roztoky. (Môžu trvalo poškodiť produkt alebo zmeniť vlastnosti kože)
 • Pri čistení kože používajte mäkké suché kefky alebo handry. (Tým odstránite prach z výrobku)
 • Silnejšie znečistenia je možné očistiť vlhkou handrou, namočenou v mydlovom roztoku. (Koža však nesmie presiaknuť vodou)
 • Jeden krát do týždňa výrobok očistite od prachových častíc. (Pretrite výrobok jemne vlhkou bavlnenou handrou)
 • Čerstvé škvrny a znečistenia odstraňujte ihneď za pomoci navlhčenej utierky.

Hlavné možné príčiny vedúce k poškodeniu kože

Aby sme predišli poškodeniu kože, povieme si možné príčiny, ktoré vedú k poškodeniu kožených výrobkov:

 • Povrchové ošetrenie kože čistiacími prostriedkami užívanými bežne v domácnosti môže spôsobiť zmenu farby a poškodenie kože.
 • Rýchly pokles akosti a nečakané blednutie farby (žltnutie) môže byť spôsobené dlhodobému a priamemu vystaveniu kože slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
 • Nežiadúce reakcie materiálov spôsobené ich kontaktom s ďalšími komponentami. (napr. farba z časopisov a novín)

Osobitná starostlivosť

Osobitnú starostlivosť si vyžadujú výrobky z kože vo svetlých farbách a ručne maľované kožené výrobky. Nutná je častejšia údržba (i v priebehu sezóny) a šetrnejšie zaobchádzanie s výrobkom.

Syntetická useň (ekologická koža)

Výrobky z ekologickej kože sú menej náročné na údržbu ako prírodné materiály. Kabelky jednoducho ošetríte vodou s kvapkou saponátu a potom vytriete handričkou do sucha. Kabelky neperte! Tiež by ste ich nemali sušiť na radiátore alebo na priamom slnku. Pri čistení nepoužívajte agresívne chemikálie, ako sú rôzne rozpúšťadlá a riedidlá a taktiež sa vyvarujte krémom a leštidlám. Ak náhodou vaša kabelka zmokne a je premočená, vložte do nej novinový papier a nechajte ju uschnúť pri izbovej teplote.


Textilné materiály

Textil očistite zľahka silónovou kefkou alebo veľmi opatrne vlhkou handričkou. Existujú aj špeciálne čistiace spreje na textil, ktorými sa vám podarí odstrániť mastné škvrny. V  žiadnom prípade kabelky z textilu neperte! Zabráňte premočeniu výrobkov až dovnútra, hlavne pri spoločenských kabelkách a pod., aby nedošlo k farebným zmenám a rôznym škvrnám od vody. A ak sa vám náhodou stane, že na vašej kabelke zostal nepekný fľak, kabelku navlhčite parou (pomôže žehlička s touto funkciou) a nechajte ju uschnúť pri izbovej teplote.


Useň (kožené produkty)

Koža alebo useň, je prírodný materiál, ktorý neustále pracuje. Vďaka pórom dýcha ale taktiež nasáva nečistoty, vlhkosť, prach a mastnotu. Po spracovaní je useň pevná, pružná a dobre drží tvar. Ak je však vystavený nadmernému zaťaženiu a lebo vysokej vlhkosti, má sklony k deformácii. Kabelka môže byť vyrobená z rôznych druhov usní. Dôležitá je však povrchová úprava:


Hladká useň – má jemne štruktúrovaný povrch s malými pórmi, ktorý môže byť spracovaný v matnom alebo lesklom prevedení – prírodná koža kabeliek si vyžaduje pravidelné ošetrovanie a starostlivosť. Nesmú sa však používať žiadne agresívne roztoky. Existuje celý rad prípravkov na ošetrovanie prírodnej kože, ktoré sú na to určené a vašu kabelku nepoškodia. Mali by ste však pamätať na to, že aj prílišné ošetrovanie, tak ako jeho zanedbanie, môže kabelke uškodiť, pretože koža (tak ako naša pokožka) má jemnú ochrannú vrstvu.


Lakovaná useň– useň s hladkým a vysoko lesklým povrchom, ktorý je dosiahnutý lakovou úpravou usne. Jej povrch je veľmi chúlostivý na mechanické poškodenie, chemické vplyvy, premočenie a mráz. Lak si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť. Lakované kabelky nie je vhodné čistiť obyčajným krémom na obuv, pretože lakovaná vrstva sa môže stať matnou. Na vašu kabelku by ste mali používať LEN špeciálne kvapaliny, určené pre laky. Tieto kvapaliny sú na vodnej báze, šetrne zvlhčujú povrch a zachovávajú jeho lesklý vzhľad.

Semiš, velúr, nubuk:

Nubuk – je useň brúsená po líci. Tento druh usne necháva i po veľmi jemnom kontakte prstov alebo iných predmetov na líci stopy odstrániteľné ďalším pretrením alebo prekefovaním,

Velúr („semiš“) – je useň brúsená po rube, vlas zostáva na povrchu, ľudový názov je semiš. Je menej náchylný na poškodenie než nubuk. Na začiatku používania sa semiš môže sfarbovať, čo je pre takúto kožu prirodzené. Drobné sfarbujúce častice semišu sa postupne stratia. Mali by ste si však v tejto fáze dať väčší pozor na svoje oblečenie. Pri kontakte so svetlým odevom, ho semiš môže zafarbiť.

Na ošetrovanie nubuka je určená špeciálna gumená kefka, podobná ako na semiš. Tieto materiály sa boja vody a preto je ich lepšie ošetrovať špeciálnymi aerosólmi.

Exotická koža:

Exotická koža si vyžaduje veľmi opatrné ošetrovanie. Keďže je jej povrch nerovnomerný, do jej priehlbiniek sa môže dostať prach a špina. Takéto usadeniny vyčistíme najlepšie suchou handričkou. Je potrebné zabrániť premoknutiu. Povinnosťou hrdej majiteľky takéhoto druhu kabelky je používanie špeciálnych prípravkov pre príslušné druhy kože.


SKLADOVANIE

Kabelku pred uskladnením dôkladne vyčistite od všetkých nečistôt, dobre vysušte a prevetrajte.

Ak kabelku dlhšie nepoužívate, vložte do nej papier aby ste zabránili strate tvaru.

Vhodné je skladovať kabelku v špeciálnom vrecku z tkaniny prepúšťajúcej vzduch. Neodporúča sa zabaliť kabelku do polyetylenového vrecka (do „sáčku“), pretože koža potrebuje prívod vzduchu. Lacnejšou alternatívou je zabaliť kabelku do papiera a uložiť ju do kartónovej škatule.

Kožené kabelky by ste mali skladovať na suchom, chladnom mieste, kam nepreniká slnečné svetlo. Farba na kožených výrobkoch je citlivá na svetlo a pôsobením slnečných lúčov môže vyblednúť. V blízkosti vykurovacích telies sa koža rýchlo ničí a deformuje. Kabelku nekrčte, neskladajte napoly ani nestláčajte! Dbajte na to, aby ste ju uskladnili na miesto, kde bude mať dostatočný priestor. V žiadnom prípade na ňu neukladajte ďalšie veci alebo kabelky.


Tipy a triky

 • Ak sa kabelka premočí, často na nej ostávajú nepekné škvrny. Navlhčite ju jemným rozpra šovačom a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. Potom ju vyutierajte hubkou a nakrémujte v odtieni kabelky.
 • Škvrny od pera odstránite vatou namočenou v roztoku vody a liehu v pomere 1:1.
 • Mastné škvrny zmiznú, keď ich posypete magnezitom alebo kriedovým prachom. Po kiaľ sú ešte čerstvé a nestihli sa dlhodobo vpiť do materiálu, mali by zmiznúť do 24 hodín.
 • Kabelku zafarbenú od oblečenia opatrne vyčistíte lakom na vlasy. Zachádzajte s ním však opatrne aby ste zachovali farbu. Odporúčanie – urobte si najprv test na malom kúsku kabelky, ktorý nie je bežne vidieť.

 

PRAVIDLÁ A POVINNOSTI

1)   Je dôležité impregnovať, vyživovať a udržiavať kabelku v čistote

2)   Zabráňte kontaktu kožených kabeliek s parfumami

3)   Kabelky nikdy neperte. Ani tie textilné

4)   Zabráňte premočeniu

5)   Sušte zavesené za uši voľne v priestore

6)   Nepoužívajte krémy a prípravky na obuv

7)   Dbajte na povolenú nosnosť kabelky a nepreťažujte ju.

8) Poškodenie kabelky nevhodným, nešetrným používaním, vonkajším alebo vnútorným poškodením materálov oškretím, poškriabaním, obliatím nie je možné považovať za chybu výrobcu a produkt reklamovať.

 

Reklamovaný tovar treba zaslať na adresu:

www.Risho.sk

Mgr. Richard Gašparík 

Leoša Janáčka 44

917 01 Trnava

 

Ďakujeme za prečítanie si našich obchodných podmienok,

s pozdravom predávajúci

 

Risho s. r. o.

Leoša Janáčka 44

917 01 Trnava

tel: 0908 166 446

Email : info@risho.sk

Chcem zľavy, akcie a novinky !
Odhlásiť sa môžeš kedykoľvek
Kontakty

Mobil: +421(0)908 166 446

info@risho.sk

Sociálne siete

Facebook  

Instagram  

Kontakty
www.Risho.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk